Het goede doel van 2018

Het Jeugd Fonds Sport en Cultuur Drenthe geeft sport en cultuur kansen aankinderen en jongeren uit gezinnen waar geen geld is om dat te betalen. Voor die kinderen betalen wij de contributie en als er nog geld over is ook de attributen, toteen maximum van € 225,- per kind. Elk kind uit het gezin kan van ons gebruikmaken. Ze kunnen zelfs lid worden van en een sportvereniging en bijvoorbeeld tegelijkertijd dans- of muziekles volgen. Aanvragen van een bijdrage gaat via een tussenpersoon die werkzaam is in de jeugdzorg of Stichting Leergeld. Meesters en juffen van de school kunnen ook eenaanvraag indienen. Vaak zijn wijkteams of buurtsportcoaches actief ook dat zijn tussenpersonen voor ons fonds. In 2017 hebben wij ruim 2500 kinderen in Drenthe mogen helpen!